VV Serdelhunj

Weurdje van oze Vorst Paul mèt informasie euver 12 november: ’t Prinsebal.
Nog efkes en den weite wae weem ’t is, mer zooj d’r überhaupt waal oppe liest staon en zich verkeesbaar höbbe gestèldj? Weem dinktj gae dèt ’t waertj?
Wae starte óm 15:11 ore, zeen wae uch ouch allemaol?