Home arrow Disclaimer

 
Disclaimer PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Administrator   
Saturday 03 November 2007
Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.serdelhunj.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

Beschikbaarheid 
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
De informatie op www.serdelhunj.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij VV De Serdelhunj of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan VV De Serdelhunj.
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van VV De Serdelhunj.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
 
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.serdelhunj.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.serdelhunj.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.
Laatst geupdate op ( Wednesday 31 December 2008 )