Home arrow Optocht arrow Optochtreglement

 
Optochtreglement PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Administrator   
Saturday 29 October 2011

OPTOCHTREGLEMENT

 

 

 

Algemeen

 

1.      Iedere deelnemer gaat door ondertekening van het inschrijfformulier akkoord met het gestelde in dit reglement.

 

2.      Bij situaties die niet geregeld zijn in dit reglement beslist de optochtcommissie.

 

3.      De deelnemers zijn verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van de optochtcommissie én de politie en/of brandweer.

 

4.      Het optochtcomité is bevoegd om een deelnemer uit te sluiten, wegens het niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement.

 

5.      De optocht dient zoveel mogelijk een gesloten geheel te vormen en te blijven.

 

6.      Het is voor de deelnemers ten strengste verboden om tijdens de optocht alcoholische drank tot zich te nemen.

 

7.      Niet toegestaan zijn:

a.       Aanstootgevende en/of kwetsende onderwerpen, uitbeeldingen of gedragingen.

b.      Open vuur, schadelijke rook en vuurwerk.

c.       Het wegschieten van confetti of andere voorwerpen.

d.      Levende dieren, die niet tegen kabaal en drukte kunnen, mee te voeren in de optocht.

 

8.      Het geluid mag niet hinderlijk zijn voor de omgeving.

 

9.      Het strooien van versnaperingen mag slechts geschieden met toestemming van de organiserende vereniging en op zodanige wijze dat daardoor geen letsel of schade aan personen of goederen wordt toegebracht.

 

10.  Aggregaten en andere verbrandingsmotoren dienen voor aanvang van de optocht te zijn afgevuld. Er mogen dus geen brandbare, brandbevorderende en/of bij de brand gevaar opleverende stoffen, anders dan in de tank van het aggregaat, op de carnavalswagen aanwezig zijn.

 

11.  Op carnavalswagens met een aggregaat of een andere verbrandingsmotor, moet een goedgekeurde brandblusser aanwezig zijn met een inhoud van 6 liter sproeischuim of 6 kg poeder.

 

 


Staat van voertuigen en verzekeringen

 

12.  Alle deelnemende voertuigen en aanhangwagens dienen:

a.       Te voldoen aan alle eisen welke daarvoor in de verkeerswetgeving zijn gesteld.

b.      Tijdens de optocht bestuurd te worden door daartoe bevoegde en bekwame persoon die niet meer dan de wettelijk toegestane hoeveelheid alcohol heeft gebruikt.

c.       Door de deelnemer te zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

 

13.  Het rijden van carnavalsvoertuigen dient beperkt te blijven tot de tijd gelegen tussen één uur vóór het tijdstip van opstellen tot één uur na het tijdstip van ontbinding van de optocht.

 

 

Uitvoering creaties

 

14.  De technische en mechanische toestand van de creatie mag het vlot verlopen van de optocht niet hinderen. De creatie moet zo gemaakt zijn dat de hele optochtroute afgelegd kan worden, rekening houdend met de hoogte, de breedte en drempels.

 

15.  Aan de zijkanten van de voertuigen dient beplating of afscherming te zijn aangebracht zodat geen omstanders onder het voertuig kunnen geraken.

 

16.  Bewegende delen mogen geen gevaar opleveren voor de deelnemers of de omstanders.

 

17.  De uitvoering van de creatie dient zodanig te zijn dat de deelnemers het voertuig zonder hulp of hulpmiddelen van derden kunnen verlaten (Ergo: hulpmiddelen op het voertuig aanwezig).

 

18.  Het optochtcomité heeft het recht om de creatie voor de optocht te beoordelen en waar nodig passende maatregelen te treffen.

 

 

Prijzen

 

19.  Alleen deelnemers met een nummer van het optochtcomité doen mee voor een prijs. Personen of voertuigen zonder nummer worden geweerd. Het nummer dient goed leesbaar te zijn. Optochtnummers dienen na de optocht bij het comité te worden ingeleverd.

 

20.  Deelnemers die voor een prijs in aanmerking willen komen dienen de hele optochtroute gevolgd te hebben.

 

21.  Beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.

 

 

Namens de optochtcommissie “Veel succes”

 

 

 

Laatst geupdate op ( Sunday 01 December 2013 )